Architectuur

Bij het bouwen en/ of verbouwen van uw woning of bedrijfsvastgoed, is het altijd van belang een goed plan/ontwerp te maken. Middels het maken van schetstekeningen, 2D/ 3D visualisaties worden de verhoudingen, de ruimte en het materiaal gebruik (de architectuur) heel duidelijk. Veelgestelde en belangrijke vragen hierbij zijn: “hoe groot wordt de nieuwe ruimte nu eigenlijk?” of “welke nieuwe indeling is het best?”.

Wij hebben de kennis en techniek in huis om uw plannen om te zetten in heldere visualisaties. Wij werken met CAD software waarmee we representatieve bouwtekeningen maken. Wanneer het een ver- of aanbouw van een woning betreft, kunnen we u bijvoorbeeld helpen door middel van een aantal schetsplannen (plattegronden en gevelaanzichten). Via dit schetsplan komen we tot een voorlopig ontwerp, in de eerste plaats een goed handvat voor uzelf. Zo is op hoofdlijn de architectuur bepaald.

Daarnaast kan deze tekening worden gebruikt door uw aannemer, om een goede prijsopgaaf te maken.

Een andere mogelijkheid is een ontwerp in 3D: dit geeft een nog duidelijker beeld van de nieuwe situatie. Wanneer een tekening in het platte vlak (2D) lastig is om te lezen, kan een 3D heel goed helpen bij het maken van de juiste keuze. Onder de menu optie “projecten” treft u een aantal voorbeelden van door ons gemaakte 3D visualisaties.

Advies

Voordat een bouwplan uitgewerkt kan worden, is het verstandig de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Welke mogelijkheden zijn er binnen het bestemmingsplan en wat gaat het bouwen bij benadering kosten. Een haalbaarheidsonderzoek met een indicatieve begroting zal daarbij helderheid geven. Vanuit HTG hebben we mogelijkheden dit voor u te verzorgen en u van advies te dienen.

Voor alle diensten binnen ons bureau hanteren we gunstige tarieven!

Omgevingsvergunning

Een speerpunt binnen onze dienstverlening is het verzorgen van de omgevingsvergunning voor uw bouwplan. In de omgevingsvergunning zijn sinds oktober 2010 alle voorgaande vergunningen opgenomen zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning en bijvoorbeeld de kapvergunning. Er is hiermee momenteel 1 procedure vereist voor het behandelen van alle voorheen “losse” vergunningsprocedures. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn eisen opgesteld, waaraan bijvoorbeeld tekeningen en bijlagen moeten voldoen. Vanuit ons bureau hebben we ruime ervaring in het aanvragen van dergelijke vergunningen. Met andere woorden; wij kunnen dit van A tot Z voor u verzorgen!

Bouwvoorbereiding

In de bouwvoorbereiding komen vaak nog meer zaken aan de orde, naast het tekenwerk. Vanuit onze ervaring kunnen we u adviseren en zorgdragen voor het aanleveren van diversen specialistische rapporten die nodig zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wij werken daarvoor deels samen met vakbekwame partners. Hieronder treft u een opsomming van de belangrijkste items die voorkomen in de bouwvoorbereiding.

Constructieberekeningen

Wanneer de draagconstructie van een gebouw veranderd, is een constructieberekening nodig. Dergelijke rapporten worden gemaakt door een constructiebureau op basis van constructieve tekeningen van het gebouw. De berekeningen kunnen nodig zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning (in veel gevallen verplicht) en ten behoeve van de uitvoering van bouwwerkzaamheden

Bouwfysisch advies

Onder de bouwfysica vallen items betreffende isolatie, energieprestatie, geluidsisolatie en bijvoorbeeld vochtregulering. In sommige gevallen is het verplicht om bij het aanvragen van een omgevingsvergunning een geluidsrapport aan te leveren. Voorbeeld: een horeca gelegenheid moet aantonen dat het een zekere geluidswerende voorziening omvat.
Een belangrijk ander veelvoorkomend rapport is de EPG berekening (Energie Prestatie Getal). Bij het nieuwbouwen van woningen en utiliteitsgebouwen is een EPG rapport een verplichting bij de aanvraag omgevingsvergunning (OV).

Bodemrapporten

Binnen de nederlandse bouwwetgeving is beschreven dat bouwgrond in voldoende mate schoon moet zijn. Zo niet, zal er voor het aan- of nieuwbouwen grondsanering moeten plaatsvinden. Het opstellen van bodemrapporten wordt uitgevoerd middels het nemen van bodemmonsters door specialistische bedrijven.  Ook deze rapporten stellen we meestal op op aangeven van de gemeente tijdens het aanvragen van een OV.

Asbestinventarisatie rapporten

Om een gebouw te mogen verbouwen/ renoveren/ aanbouwen is (afhankelijk van het bouwjaar) in veel gevallen een asbestinventarisatie rapport type A en/ of type B noodzakelijk. De rapporten moeten worden opgesteld door gecertificeerde bedrijven (milieutechnische adviesbureaus). 

Bouwbesluit 2012

In de basis van de wetgeving op het gebied van bouwen staat Het Bouwbesluit 2012. Hierin staat beschreven aan welke eisen een bouwwerk (bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw) moet voldoen. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld constructieve veiligheid, brandveiligheid, daglicht- en ventilatievoorzieningen. De beschreven onderwerpen in het Bouwbesluit kunnen soms complex zijn om te vertalen naar de praktijk; hiervoor is een bouwbesluittoetsing een uitkomst. Wij kunnen dit verzorgen voor u vanuit onze ervaring en expertise.

Energiezuinig en duurzaam bouwen

Momenteel zijn er vele mogelijkheden in het energiezuinig en duurzaam bouwen. U kunt daarbij denken aan zowel bouwkundige als installatie technische items binnen het ontwerp. Naar wens kunnen we u vanuit onze ervaring adviseren op dit gebied en vervolgens implementeren in het ontwerp.

  Wilt u bovenstaande onderwerpen eens bespreken met ons? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Diensten van HTG Ontwerp

Architectuur & Advies

Lees verder

Bouwkundig tekenwerk

Lees verder