Bouwkundig tekenwerk

Het schetsontwerp zult u uitgewerkt willen zien in volwaardige bouwtekeningen, voorzien van maatvoering en de nodige technisch gegevens. In Nederland gelden regels en wetten waaraan het tekenwerk moet voldoen, zoals NEN-normen (Nederlands Normalisatie instituut) en het Besluit indieningvereisten bij een aanvraag omgevingsvergunning.

De gemeente vraagt om bouwtekeningen die aan de juiste wetgeving voldoen, om uw bouwplannen te kunnen toetsen aan haar voorschriften. Die plannen worden bovendien voorgelegd aan de gemeente, de welstandscommissie en o.a. de brandweer. Daaruit zal blijken of het ontwerp voldoet aan de eisen.

Ook de aannemer heeft tekeningen nodig om uit te rekenen wat het uit te voeren werk gaat kosten. Eventueel heeft de aannemer in een later stadium gedetailleerde werktekeningen nodig om het werk te kunnen realiseren. Alle voorkomende tekeningen binnen dit bouwproces kunnen wij verzorgen voor u.

Het definitief ontwerp werken we uit tot een vergunningstekening die we kunnen gebruiken voor de aanvraag bouwvergunning bij uw gemeente. De gemeente zal het plan vervolgens toetsen aan de eisen.

Hieronder geven we een opsomming van veelvoorkomende diensten binnen het hoofdstuk bouwkundig tekenwerk.

Het digitaliseren van drukwerk bouwtekeningen

Het omzetten van uw oude papierwerk bouwtekeningen naar digitale AutoCAD-tekeningen of het omzetten naar PDF bestanden. Wanneer de tekeningen worden omgezet naar AutoCAD bestanden heeft u een complete digitale basis om verder te werken naar bijvoorbeeld een nieuwe situatie of ter ondersteuning aan derden

Vergunningstekeningen

Het tekenwerk dat nodig is voor een aanvraag omgevingsvergunning. Deze bestaan in hoofdzaak uit plattegronden, gevels, doorsneden en detailtekeningen van zichtbepalende onderdelen
De eisen waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen is door de overheid bepaald in de Regeling omgevingsrecht. Hier kunt u alle informatie vinden en de complete wet- en regelgeving nalezen. Wij werken dagelijks met deze eisen en ons tekenwerk voldoet altijd aan de genoemde eisen.

Bestektekeningen

Wanneer een project uitgerekend moet worden door een uitvoerend bedrijf, is een set bestektekeningen nodig. De tekeningen geven samen met het bestek/ werkomschrijving aan hoe het bouwwerk gebouwd dient te worden

Revisietekeningen

U heeft tekeningen in drukwerk of digitaal maar deze moeten aangepast worden naar de huidige situatie. Wij kunnen op locatie digitaal inmeten en uw tekenwerk corrigeren naar de juiste of gewenste vorm.

NEN 2580 meting en tekeningen

De NEN 2580 geeft aan hoe oppervlakten van gebouwen exact gemeten dienen te worden. We kunnen een exacte inmeting voor u doen op locatie en vervolgens een plattegrond opstellen conform de NEN 2580. Hieruit blijkt bijvoorbeeld hoeveel m2 bruto vloeroppervlak of verhuurbaar vloeroppervlak in het gebouw aanwezig is.
We hanteren scherpe tarieven voor alle voorkomende werkzaamheden. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Diensten van HTG Ontwerp

Architectuur & Advies

Lees verder

Bouwkundig tekenwerk

Lees verder